Členské příspěvky


ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

V rámci uhrazení členského příspěvku získáváte možnost navštívit libovolný počet tréninků, pořádaných naší školou, používat školní výbavu a účastnit se všech akcí školy. V ceně členského příspěvku nejsou zahrnuty poplatky za zkoušky, vybavení, soustředění, závody, či jiné výdaje.
 
Členský příspěvek je možné uhradit:

 • V HOTOVOSTI – po uhrazení člen obdrží příjmový pokladní doklad
 • NA ÚČET – číslo účtu: 24 01 49 59 71

– kód banky:  2010

*Při platbě na účet prosím zřiďte trvalý příkaz k úhradě a vždy uveďte jméno člena a období, za jaké platíte. (Př.: Jan Novák, říjen 2018). Pro platbu členských příspěvků použijte variabilní symbol: 1.

Možnosti platby:

Měsíční školné:  500 Kč

 • každý 3. a další člen rodiny 50% sleva
 • v případě omluvy ze zdravotních nebo rodinných důvodů, lze uhrazenou částku využít jako slevu na soustředění nebo nákup vybavení, v krajním případě vrátit (pouze na účet)

Pololetní předplatné: 2 200 Kč

Předplatné na 5 měsíců – platí se v září a v lednu

– pokud začnete cvičit v průběhu roku, máte možnost doplacení měsíců do konce pololetí, případně do konce školního roku (př.: začnete cvičit v polovině listopadu, zaplatíte prosinec + leden = 1 000 Kč a poté v lednu 2 200Kč do konce června – ušetříte 300Kč)

 • za rok ušetříte minimálně 600Kč
 • každý 3. a další člen rodiny 50% sleva
 • v případě omluvy ze zdravotních nebo rodinných důvodů, lze uhrazenou částku využít jako slevu na soustředění nebo nákup vybavení, v krajním případě vrátit (pouze na účet) její poměrnou část, poníženou o administrativní úkony

Celoroční předplatné:  3 900 Kč

Předplatné na 10 měsíců (školní rok) – platí se vždy v červenci pro následující školní rok

 • NEJVÝHODNĚJŠÍ FORMA ČLENSTVÍ – za rok ušetříte minimálně 1 100Kč!
 • každý 3. a další člen rodiny hradí pololetní členství
 • vhodné pro skalní taekwondisty
 • při úhradě plného celoročního předplatného DÁREK

*Celoroční předplatné je možné vrátit v poměrné části, pouze po individuální dohodě s vedoucím školy v případně závažných zdravotních komplikací.

 

Příklad:

Úspora za jeden školní rok u různých počtů lidí v návaznosti na zvolený typ členství:

Měsíční platba:

 • 1 člověk 10 x 500 = 5000,-
 • 2 lidé 10 x 500 + 10 x 500 = 10 000,-
 • 3 členná rodina 10 x 500 + 10 x 500 + 10 x 250 = 12 500,-
 • 4 členná rodina 10 x 500 + 10 x 500 + 10 x 250 + 10 x 250 = 15 000,-

 

Pololetní předplatné:

 • 1 člověk 2x 2 200 = 4 400,- ÚSPORA 600,-
 • 2 lidé 2 x 2 200 + 2 x 2 200 = 8 800,- ÚSPORA 1 200,-
 • 3 členná rodina 2 x 2 200 + 2 x 2 200 + 2 x 1 100 = 11 000,- ÚSPORA 1 500,-
 • 4 členná rodina 2 x 2 200 + 2 x 2 200 + 2 x 1 100 + 2 x 1 100 = 13 200,- ÚSPORA 1 800,-

 

Celoroční předplatné:

 • 1 člověk 1 x 3 900 = 3 900,- ÚSPORA 1 100,-
 • 2 lidé 2 x 3 900 = 7 800,- ÚSPORA 2 200,-
 • 3 členná rodina 2 x 3 900 + 1 x 2 200 = 10 000,- ÚSPORA 2 500,-
 • 4 členná rodina 2 x 3 900 + 2 x 2 200 = 12 200,- ÚSPORA 2 800,-